Nieuwe Privacywet AVG

Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing: in deze wet is geregeld hoe organisaties met privicy gegevens dienen om te gaan. Homeopathie Praktijk Valkenswaard werkt in overeenstemming met deze wetgeving.

Hoe merkt u dat?

Als U voor het eerste een afspraak maakt zult u een formulier moeten ondertekenen waarmee u akkord gaat dat uw gegevens worden opgeslagen in het dossier en in de administratie.

U kunt vooraggaand aan een afspraak het formulier downloaden en ondertekenen of dit wordt aan het begin van de afspraak gedaan.

Let op: maakt u een afspraak voor een minderjarige dan dient het formulier door beid e ouders te zijn ondertekend; in de meeste gevallen dient u dit dus voorafgaan te regelen.

Wilt u un de toekomst dat de persoonsgegevens worden verwijderd of dat u hetgeen is vastgelegd wilt ontvangen (om bijvoorbeeld te delen met een andere behandelaar) dan kunt u door middel van het sturen van een email – gebruik hiervoor het contactformulier – dit kenbaar maken. Gebruik als onderwerp “verwijderen persoonsgegevens” of “opvragen persoonsgegevens” en uw aanvraag wordt in behandeling genomen.

Wat heeft Homeopathie Praktijk Valkenswaard nog meer gedaan ter bescherming van uw gegevens?

  • Website voorzien van extra beveiliging tegen onrechtmatige toegang.
  • Administratie en papieren dossier beveiligd.
  • Bewerkersovereenkomsten geregeld met accountant die jaarcijfers verzorgd.